Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri, farklı kültürlerin zenginlik kattığı günümüz dünyasındaki başka dilleri konuşanlarla iletişim kurmak için en temel unsurlardan biri olmuştur. Türkçe Çeviri, ihtiyaca bağlı olarak farklı alanlarda ve farklı türlerde sözlü çeviri hizmeti sunmaktadır. Sözlü çevirmenlerimiz gerekli dil eğitimi diplomasına sahip olup uzmanlık alanlarında sözlü çeviri deneyimine sahiptirler. Çevirmenlerimizin imzaladıkları, bilgilerin gizliliğini koruma ve mahremiyete saygı taahhüdü ile bilgilerinizin gizli tutulması ve mahremiyetinize saygı kurumsal güvence altına alınmaktadır. Türkçe Çeviri, ihtiyaçlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi dikkate alan bir anlayış çerçevesinde akıcı ve profesyonel sözlü çeviri hizmeti sunar.

Sözlü çeviri hizmetlerimiz

Ardıl çeviri

Ardıl çeviri- Çevirmen konuşmacının cümlesi ya da paragrafı bitinceye kadar bekler ve söylenenleri dinleyiciye aktarır. Bu çeviri türü, çoğunlukla hukuki görüşmeler, yerel yönetim toplantıları, mesleki eğitimler, seminerler, iş toplantıları ve benzeri etkinlikler için kullanılmaktadır.

Eşzamanlı-Simültane çeviri

Eşzamanlı-Simültane çeviri- Çevirmen söylenenleri söylendiği anda dinleyiciye aktarır. Bu çeviri türü çoğunlukla konferanslarda, hükümetler arası görüşmelerde, uluslararası toplantılarda, seminerlerde ve benzeri etkinliklerde kullanılmaktadır.

Fısıltı çeviri

Fısıltı çeviri- Çevirmen eşzamanlı çeviriyi teknik bir gereç kullanmadan dinleyici ya da dinleyicilerin kulağına fısıldar. Genellikle diğer çeviri türlerinin pahalı ya da teknik olarak mümkün olmadığı ve bir kaç kişi için çeviri hizmeti sunulan konferans, seminer, rehber eşliğinde gezi ya da benzeri etkinlikler için uygundur. Teknik gereç istememesi ve çevirmene yakın olunması nedeniyle oldukça fazla tercih edilen bir çeviri türüdür.

Telefonla anında çeviri

Türkçe Çeviri, güvenli ve anında çeviri ihtiyacı duyan şahıslar için ideal bir çözüm olan telefonda çeviri hizmeti sunmaktadır.

Mahkeme ve Hukuki Kurumlar için çeviri

Herhangi bir yargılama ya da kovuşturma sürecinde doğru ve verimli iletişim oldukça önemlidir. Bu nedenledir ki hukuk çevirmenlerimizin yargılama ve kovuşturma mevzuatı hakkında yeterli bilgi sahibi olduklarından emin olarak hizmet kalitemizi güvence altına alıyoruz. Çevirmenlerimiz hakkında yapılan güvenlik soruşturması da güvenilirliğimizin bir başka teminatını oluşturmaktadır.

Language selection