Kontrol | Düzelti

Türkçe Çeviri, daha önceden çevirisi yapılmış belgeleri yazım, imla, gramer, içerik açısından kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapmakta, çevirilerin ya da genel projelerin konunun uzmanları tarafından güncelleştirilmesi veya içerik açısından zenginleştirilmesini sağlamaktadır.

Language selection